Gjelder fra 1/1-2021
TV/wifi
Antall sengeplasser
i dobbeltseng
Antall sengeplasser
Pr. døgn
Helg
(3 døgn)
Uke
(7 døgn)
Vinterferie
(fre-ons / ons-sen)
Påskeferie
(fre-tor)
Jul
Pr. person ved felles turer/arrangementer
195,-
390,-
Hovedhuset pr. enhet (2 enheter)
Ja, felles i stue
1 525,-
3 050,-
6 050,-
4 050,-
4 050,-
4 050,-
Hovedhuset pr. enhet (3 enheter)
Ja, felles i stue
1 025,-
2 050,-
5 050,-
3 050,-
3 050,-
3 050,-
Kongerommet, 2 soverom + bad/dusj
2
6
Kabrettstua, soverom + bad/dusj
2
7
Hems
2
6
Bjønnestua, Korntørka og Brønnhuset
Ja
1 525,-
3 050,-
6 050,-
4 050,-
4 050,-
4 050,-
Bjønnestua, 1 soverom, hems + bad/dusj
2
4
Korntørka, soverom + bad/dusj i Brønnhuset
0
4
Familiehytta
Ja
1 525,-
3 050,-
6 050,-
4 050,-
4 050,-
4 050,-
4 soverom og bad/dusj
4
11
Nilsbu
Ja
1 525,-
3 050,-
6 050,-
4 050,-
4 050,-
4 050,-
2 soverom, hems og bad/dusj
2
6
Låven pr.enhet
Ja, i felles stue
1 025,-
2 050,-
5 050,-
3 050,-
3 050,-
3 050,-
Låvestua (soverom)
2
2
Nansen (soverom)
2
2
Låvebru – Alkove 1
4
Låvebru – Alkove 2
4
Låvebru – Alkove 3
4
Låvebru – Alkove 4
4
Låvebru – Alkove 5
4
Lier
Ja
4
14
2 025,-
4 050,-
7 050,-
5 050,-
5 050,-
5 050,-
Nystaul
Ja
4
12
2 025,-
4 050,-
7 050,-
5 050,-
5 050,-
5 050,-
Stabbur 1 (4 senger)
0
4
150,-
300,-
500,-
500,-
500,-
500,-
Stabbur 2 (2 senger)
0
2
100,-
200,-
300,-
300,-
300,-
300,-
Sum
26
100