Leiepriser

  Gjelder fra 1/1-2015 Antall sengeplasser
i dobbeltseng
Antall
sengeplasser *
Antall
soveplasser **
Pr. døgn     Helg   Uke Vinterferie    TV/wifi
  3 døgn     5-7 døgn   1/2 uke
Pr. person ved felles turer/arrangementer 175,- 350,-
Hovedhuset pr. enhet (3 enheter) 1 375,- 2 750,- 6 875,- 3 750,- Ja, felles i stue
Kongerommet, 2 soverom + bad/dusj 2 2+3 2 Ja, felles i stue
Kabrettstua, soverom + bad/dusj 2 4 1
Hems 2 4 2
Bjønnestua, Korntørka og Brønnhuset 1 375,- 2 750,- 6 875,- 3 750,- Ja, felles i stue
Bjønnestua, 1 soverom, hems + bad/dusj 2 6
Korntørka, soverom + bad/dusj i Brønnhuset 0 4 1
Familiehytta 1 375,- 2 750,- 6 875,- 3 750,- Ja, felles i stue
4 soverom og bad/dusj 2 8 5
Nilsbu 1 250,- 2 500,- 6 250,- 3 500,- Ja, felles i stue
2 soverom, hems og bad/dusj 2 2 4
Låven pr.enhet 1 000,- 2 000,- 5 000,- 2 750,- Ja, felles i stue
Låvestua 2 4
Nansen 2 2
Morgedal (bås på låvebrua) 4 1
Ordal " 4 1
Lier " 4 1
Nystaul " 4 1
Grønli " 4 1
Stabbur 1 (2 senger) 0 2 1 100,- 200,- 500,- 300,-
Stabbur 2 (4 senger) 0 4 1 150,- 300,- 750,- 500,-
Sum 16 50 34
+ stua hovedhuset 10
+ salen låven 20
Sum max overnatting 130

* Sengeplass = Madrass i seng
** Soveplass = Madrass på gulv

Bompenger blir fakturert sammen med leien med kr. 30,- pr. bil.